دسته بندی نوشته ها

 
No Image
خوش آمديد!
خدمات دفترخانه پيوند ثابت

1- تنظیم هر گونه سند رسمی (اجاره نامه، وکالت، صلح، قطعی، وصیت، اقرار و ……)

2- گواهی امضا

3- کپی برابر با صل

4- گواهی امضای الکترونیکی

5- حفظ امانات

دسته: | نويسنده: غلامرضا محامد


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 
No Image No Image