دسته بندی نوشته ها

 
No Image
خوش آمديد!
آگاهی از وضعیت استعلام ثبت پيوند ثابت

اگر قصد دارید از روند پرونده قطعی، رهنی یا صلح (غیرمنقول) از جمله از روند استعلام ثبت خود آگاهی یابید، میتوانید با وارد کردن شماره ارائه شده از سوی دفترخانه بدان دست یازید.

دسته: | نويسنده: غلامرضا محامد


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 
No Image No Image